Uit de brand in de brand met trucs voor goedkopere EI- brandschermen

Uw pand is voorzien van brandschermen. De openingen in de brandwand zijn groter dan 6 meter en daarom moest u op zoek naar EI-geclassificeerde brandschermen. Maar de leverancier hielp u uit de brand, hij wist een 'slimme' oplossing zodat u toch het goedkopere EW-brandscherm kon laten plaatsen. Maar is die oplossing werkelijk toegestaan?

Uit de brand in de brand met trucs voor goedkopere EI- brandschermen

Het is een variant die we helaas nog wel eens tegen komen in de praktijk. Maar EI is EI en daar zou je eigenlijk niet eens aan moeten willen tornen. Die regels zijn er niet voor niets. Ze maken veilig vluchten mogelijk en zorgen ook dat de branduitbreiding tot een minimum wordt beperkt. Bij een eventuele brand staan mensen dus veilig buiten en blijft de schade beperkt. Minder doen betekent dus ook meer risico nemen. En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij u als gebouweigenaar. Ook als de leverancier u mooie rapporten heeft getoond. 

EW met sprinkler = EI
EI geeft de hoogste mate van veiligheid, maar een EI brandscherm is tegelijkertijd vanwege de complexiteit ook het duurste product. Dat is een reden dat in de markt gezocht wordt naar goedkopere alternatieven. 

Een van de alternatieven is van een EW brandscherm een EI-oplossing maken door deze te combineren met een sprinkler. Er is ook hier weer een rapport beschikbaar dat deze theorie ondersteunt. In dit geval een heel legitiem rapport, waar een praktijktest aan vooraf is gegaan. EW met sprinkler kan dus in de praktijk EI worden. Maar wel met een grote kanttekening. De testsituatie moet exact worden nagebootst in de praktijk. Dezelfde sprinklerkop, dezelfde leidingdiameter en dezelfde waterdruk zal moeten worden gehaald. Een niet heel realistisch scenario. Zeker gezien deze oplossing voornamelijk zal worden gekozen op het moment dat er al een sprinkler aanwezig is. Dat maakt de kans dat de praktijksituatie gelijk is aan de testsituatie nihil. Moet alles nog worden aangelegd, dan kun je de testsituatie wel nabootsen, maar is de oplossing niet langer lucratief en ben je door het plaatsen van een EI-brandscherm voordeliger uit.

EW met Safety Distance = EI
Een andere variant is het EW-scherm dat met inachtneming van een veiligheidsafstand (Safety Distance) als EI zou mogen worden gehanteerd. De gedachte is dat als je op een bepaalde afstand van een brandscherm de warmtestraling meet deze beperkt is en de EI- eis wel wordt gehaald. Er is zelfs door een Notified Body een rapport opgesteld dat deze theorie ondersteunt. Het bewuste rapport rammelt echter aan alle kanten. Er wordt bijvoorbeeld verwezen naar de Britse PAS 121:2007 die in juli 2013 al is verlopen. Maar los daarvan kun je aanvoelen dat een dergelijke oplossing niet wenselijk is. Een EI-eis die de warmtestraling minimaliseert tot op het doek is ten slotte niet voor niets gesteld. De bewuste Notified Body is dan ook op de vingers getikt en het rapport wordt ingetrokken. 

Maar wat betekent het nu als deze oplossing inmiddels al wel in uw pand hangt? Weet u zeker dat de geplaatste brandschermen of branddeuren voldoen en welke risico's loopt u bij brand? Onze adviseurs denken graag met u mee en kunnen toetsen of de branddeuren en brandschermen in uw gebouw voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Neem contact met ons op voor meer informatie.