Goedkoop blijkt duurkoop bij Keuring Branddeuren

Branddeuren en brandschermen vallen onder de brandveiligheidsvoorzieningen. Ze dienen jaarlijks te worden onderhouden en gekeurd om er zeker van te zijn dat ze in geval van calamiteiten optimaal functioneren. Keuren, onderhouden en repareren is een taak voor vakspecialisten. Goedkoop blijkt uiteindelijk vaak duurkoop. Waarom wordt duidelijk in deze klantcase.

Goedkoop blijkt duurkoop bij Keuring Branddeuren

Klantcase reparatie brandscherm
Een klant nam contact op met Hoefnagels om een reparatie uit te laten voeren op een brandwerend rolscherm met aanrijschade.  De jaarlijkse keuring en het onderhoud besteedde de klant uit aan een andere partij, die we firma X zullen noemen. Firma X verzorgde ook het onderhoud op de reguliere bedrijfsdeuren voor de klant en had aangeven dat hij ook de brandwerende producten mee kon nemen. Dat hoeft geen probleem te zijn wanneer de uitvoerende partij ter zake kundig is. Helaas bleek dit niet het geval.

Onze monteur constateerde bij de klant op locatie dat er eerder een reparatie was uitgevoerd aan het brandwerende doek door firma X. Hiervoor waren popnagels gebruikt. Zo stond ook in het door firma X opgebouwde dossier te lezen. Het mag duidelijk zijn dat door op deze manier het doek te doorboren de brandveiligheid in het geding was geraakt. Onze monteur kon dan ook niet anders dan het brandscherm afkeuren en de klant adviseren het brandwerende scherm te laten vervangen. 

Vezekering keert niet uit na brand
Gelukkig werd deze klant na de onvakkundige reparatie niet geconfronteerd met brand. Anders waren de gevolgen niet te overzien geweest. Persoonlijk letsel en flinke materiele schade lagen op de loer. Omdat het brandscherm niet met de juiste onderdelen was hersteld werd bovendien het testrapport ongeldig. Voor een verzekeraar reden om niet uit te keren na brand. 

Keuring en onderhoud
Ook bij het regulier onderhoud en het jaarlijks laten keuren van uw branddeuren is het van belang dat u kiest voor een vakspecialist. In de praktijk zien we dat er partijen zijn die naast de reguliere deuren de brandwerende deuren wel 'even meepakken'. Vergeten wordt dat het keuren van een brandwerende deur heel wat meer inhoud dan het uitvoeren van een functionele test. Met als gevolg dat de deur mogelijk niet functioneert bij brand. De gevolgen laten zich raden.

Kwaliteit en veiligheid
Alle Hoefnagels servicemonteurs zijn getraind en opgeleid binnen onze eigen organisatie, zijn hoog gekwalificeerd en beschikken over de noodzakelijke certificaten, kennis en kwaliteit om de servicewerkzaamheden aan branddeuren op verantwoorde wijze uit te voeren.

Wilt u er zeker van zijn dat uw brandwerende deuren functioneren bij brand en bent u benieuwd wat de kosten zijn van een onderhoudscontract voor uw gebouw, neem dan vandaag nog contact met ons op. We maken graag een passende aanbieding voor u.