Keuren brandwerende deuren monumenten

Elk jaar moeten brandwerende deuren en brandschermen in monumenten goed worden nagekeken en gekeurd, maar dat schiet er in de praktijk nogal eens bij in. Onderhoud vormt een sluitpost op de begroting. Toch is het geen overbodige luxe. Jaarlijks breekt er gemiddeld 33 keer brand uit in een van de rijksmonumenten. De schade is vaak aanzienlijk. In 10% van de gevallen zelfs onherstelbaar, waardoor het monument als verloren moet worden beschouwd. En dat terwijl dit soort gebouwen niet meer te vervangen zijn.

Keuren brandwerende deuren monumenten

Erfgoedbeheerder verantwoordelijk voor brandveiligheid

In de wet staat omschreven dat de eigenaar van een monument de taak heeft om het te beschermen, ook tegen brand. Daaronder valt ook de jaarlijkse keuring en het onderhoud van de aanwezige brandwerende deuren. En daar wringt de schoen, want keuring en onderhoud blijken nog vaak een sluitpost op de begroting. Geen verstandige keuze, want door de gebruikte bouwmaterialen en de leeftijd van installaties zijn monumenten een stuk kwetsbaarder voor brand. Door plaatsing van brandwerende deuren wordt een monument weliswaar opgedeeld in de noodzakelijke brandcompartimenten, maar wanneer deuren niet goed functioneren kan dit alsnog grote gevolgen hebben bij brand.

Keuring door vakspecialisten

In het kader van de brandveiligheid is het van groot belang om Keuring en Onderhoud aan brandwerende deuren te laten uitvoeren door een deskundig bedrijf. Zeker wanneer er aanpassingen of vervanging van onderdelen aan de orde is. Wanneer dit niet correct wordt uitgevoerd loopt u het risico dat het testrapport van de branddeur of het brandscherm ongeldig wordt. Dit kan bij brand vergaande gevolgen hebben. Niet alleen omdat uw branddeur mogelijk niet goed functioneert, met veel schade of persoonlijk letsel tot gevolg, maar ook omdat de verzekering kan besluiten niet uit te betalen.

Alle servicemonteurs van Hoefnagels Safety Services zijn getraind en opgeleid binnen onze eigen organisatie, zijn hoog gekwalificeerd en beschikken over de noodzakelijke certificaten, kennis en kwaliteit om de servicewerkzaamheden op verantwoorde wijze uit te voeren.

 

Hoefnagels Safety Services is specialist in onderhoud en keuring van brandwerende deuren. Wilt u er zeker van zijn dat uw brandwerende deuren goed functioneren bij brand, neem dan contact met ons op.