Checklist brandveiligheid en compartimentering

De cijfers liegen er niet om; 75% van de bedrijven gaan failliet na brand. Helaas wordt brandveiligheid nog steeds vaak onderschat. Tijd voor een checklist brandveiligheid & compartimentering.

Checklist brandveiligheid en compartimentering: voorkom schade aan uw bedrijf.

#1 Brandgevaarlijke werkzaamheden.

Een inschatting van de risico’s op brand is essentieel voor elke ondernemer. Zeker wanneer er brandgevaarlijke werkzaamheden plaatsvinden. Scenarioplanning geeft dan een indicatie van de gevolgen. U kunt uzelf de volgende vragen stellen;

  • Welke voorzorgsmaatregelen zijn er getroffen om brand tegen te gaan?
  • Op welke wijze zijn de veiligheidsprocessen ingericht?
  • Heeft u duidelijke afspraken over de netheid in uw bedrijf en is iedereen daarvan op de hoogte?
  • Op welke wijze worden deze processen gecontroleerd?  
  • Wat is de mogelijke afloop bij brand?
  • Kan uw bedrijf de activiteiten voortzetten?
  • Is deze afloop acceptabel?

Vroegtijdige signalering kan u helpen een risico-inventarisatie te maken en hierop te acteren.

#2 Is een brand beheersbaar?

Heeft de brandweer voldoende tijd om een brand in uw pand onder controle te krijgen? Onder normale omstandigheden moet de brandweer een brand binnen 60 minuten onder controle hebben. Een scheidingsconstructie moet daarom minimaal 60 minuten brandwerend zijn (WBDBO eisen), voordat de brand zich uitbreidt naar een ander compartiment. Let op, wanneer u in bezit bent van een afscheiding die bijvoorbeeld 30 minuten brandwerend is, wil dat niet zeggen dat dit een onjuiste afscheiding is. Op basis van berekeningen komt er een constructie tot stand waar een afscheiding onderdeel van is (vaak in de vorm van compartimentering). Op basis van verschillende invloeden is de totale brandwerendheid bepaald.

#3 Lichte beschadigingen, niet te licht oppakken.

Bevat uw branddeur deukjes of scheurtjes? Vaak wordt gedacht dat dit alleen esthetische gevolgen heeft. De deur is minder gaaf, dus minder strak. Echter kunnen dergelijke beschadigingen ervoor zorgen dat de brandwerendheid niet meer gegarandeerd kan worden. Ook rookwerendheid komt in het geding, wat zeer gevaarlijk is voor de aanwezige mensen in het gebouw. Dus is uw deur beschadigd? Check altijd even met uw brandveiligheidspartner of dit problemen kan opleveren en laat de deur waar nodig repareren.

#4 Check de omgeving op brandveiligheid.

De brandwerende afscheiding is geplaatst. De montage is volgens de regels uitgevoerd en uw deur-kozijn combinatie is brandveilig. Wat is de status van de rest van de wand? Het klinkt misschien logisch, maar in de praktijk vergeet men vaak de rest van de muur te checken. Zit er ergens een gat in de muur? Dan heeft een branddeur geen zin.
Ook invloeden van buitenaf kunnen brand veroorzaken. Opgeslagen spullen die tegen het bedrijfspand aanstaan of bossen en struiken kunnen gevaar opleveren. Snoei altijd goed rondom uw pand en zorg ervoor dat er zo min mogelijk brandbare objecten tegen uw pand aanstaan. 

#5 Contact met de verzekeraar.

De verzekering hanteert strengere eisen dan de overheid. In dit blog kunt u daar meer over lezen. Brandveiligheid en met name de impact van brand wordt vaak onderschat. Risicomanagement is daarom essentieel. Heeft u wel eens contact met uw verzekeraar rondom brandveiligheid? Veel verzekeraars bieden uitstekende voorlichtingen om brand te voorkomen. Wanneer u er niet uitkomt, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wanneer u aan de eisen wilt voldoen van verzekering én overheid, zijn we u graag van dienst.  Hoefnagels Safety Services is specialist in onderhoud en keuring van brandwerende afscheidingen. Daarnaast adviseren we brandveiligheid op basis van een (voor u) acceptabele afloop en de nieuwste wet- en regelgeving. Neem contact met ons op. Bekijk ook de onafhankelijke website www.checklistbrand.nl om per bedrijfsgroep te checken hoe brand kan worden voorkomen.

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend en daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor onjuistheden die onverhoopt in dit artikel kunnen zijn vermeld.